Arbetsmiljö,  Blogg

Digital arbetsmiljö

Syfte/mål:
– Att reflektera kring och utforska hur och på vilket sätt digitala system i arbetsmiljön kan påverka individen i en organisation
– Att reflektera kring och utforska hur implementeringen av nya digitala system kan påverka individen i en organisation
– Att finna strategier för att förebygga och förbättra den digitala arbetsmiljön på arbetsplatsen, och på så sätt förebygga ohälsa
– Att träna på rapportskrivning

Innehåll:
– Genomgång och diskussion kring digital arbetsmiljö
– Gruppvisa diskussioner kring arbetsmiljöfaktorer i den digitala arbetsmiljön
– Egna litteraturstudier kring digital arbetsmiljö
– Arbetsplatsbesök där du ska undersöka hur arbetet med den digitala arbetsmiljön sker
– Rapportskrivning om arbetsplatsbesöket

Kommentarer inaktiverade för Digital arbetsmiljö