Framförande teknik

  • Blogg,  Framförande teknik

    Framförandeteknik

    I kursen framförandeteknik får eleverna göra två deluppgifter, en muntlig och en skriftlig, redovisning. Det muntliga framförandet som baseras på talarmanuset som lämnas in i den skriftliga redovisningen spelas in på video. Den videon skickas sen till den elev som framförde sitt tal och en till som analyserar talet. Innehåll:–  Genomgång om att hålla ett informerande tal –  Litteraturstudier samt gruppdiskussion om framförandeteknik/retorik–  Litteraturstudier samt gruppdiskussion om respons/feedback–  Skriva samt framföra ett informerande tal– Ta emot respons/feedback på det informerande talet– Ge en annan kursdeltagare respons/feedback på dennes informerande tal

    Kommentarer inaktiverade för Framförandeteknik