Om kursen

En distansutbildning med pedagogisk inriktning som breddar och utvecklar din kunskap inom IKT-områdena.

Kursen vänder sig till dig som vill höja kompetensen inom de mest använda IKT-områdena och som är intresserad av att exempelvis lösa IT-frågor i en arbetsgrupp. Du studerar på distans under 1 år med tio obligatoriska träffar på skolan (fredag–lördag, en gång i månaden). Efter kursen kan du åta dig uppdrag som IT-utbildare inom företag, kommun eller i egen verksamhet. Den här kursen ger dig även god kunskap och förberedelse till om du vill fortsätta med högskolestudier.

KURSINNEHÅLL

På utbildningen till IT-pedagog läser du följande ämnesområden:

  • IT, teknik och begrepp
  • Pedagogik och framförandeteknik
  • Program och appar
  • Publicering

Du väljer själv vilket eller vilka områden du vill fördjupa dig i. Du kommer bland annat läsa och lära om hemsidor, webbdesign, bildbehandling och pedagogik.

INTRÄDESKRAV

  • Du måste fylla 18 år det kalenderår du börjar studera.
  • 3-årigt gymnasium eller motsvarande.
  • Arbetslivserfarenhet är önskvärd eller utbildning som kan bedömas likvärdig.
  • Personlig intervju.

ANTAGNINGSKRITERIER

→ Läs mer om antagningskriterier här
→ Ladda ner antagningskriterier här (pdf)

För mer information klicka här.