• Blogg,  Gruppdynamik,  Okategoriserade

  Grupprocesser – Värderingar

  I år har vi en ny lärare i utbildningen. Agnes håller just nu en föreläsning om grupptyper. Detta är en rolig gruppövning dr gruppen får lära känna varandra med hjälp av olika värderingar. Övningen går ut på att deltagarna ska ta ställning till olika påståenden. I aulan står fyra olika stolar med skyltarna. Helt rätt, Mer rätt än fel, Mer fel än rätt, Helt fel. Första frågan var: Det är allas eget ansvar att se till att ens åsikt kommer fram under en diskussion. Syfte/mål med denna kurs: Innehåll i kursen:

  Kommentarer inaktiverade för Grupprocesser – Värderingar
 • Arbetsmiljö,  Blogg

  Digital arbetsmiljö

  Syfte/mål:– Att reflektera kring och utforska hur och på vilket sätt digitala system i arbetsmiljön kan påverka individen i en organisation– Att reflektera kring och utforska hur implementeringen av nya digitala system kan påverka individen i en organisation– Att finna strategier för att förebygga och förbättra den digitala arbetsmiljön på arbetsplatsen, och på så sätt förebygga ohälsa– Att träna på rapportskrivning Innehåll:– Genomgång och diskussion kring digital arbetsmiljö– Gruppvisa diskussioner kring arbetsmiljöfaktorer i den digitala arbetsmiljön– Egna litteraturstudier kring digital arbetsmiljö– Arbetsplatsbesök där du ska undersöka hur arbetet med den digitala arbetsmiljön sker– Rapportskrivning om arbetsplatsbesöket

  Kommentarer inaktiverade för Digital arbetsmiljö
 • Blogg,  Gruppdynamik,  Pedagogik

  Gruppdynamik

  Här är det grupparbete på gång i kursen gruppdynamik. Nu har nästan halva kursen gått och denna grupp har verkligen kommit långt i grupprocessen. Carina delar in eleverna i tre grupper och delar ut ett case nu som de ska reflektera över. Så här ser en del av kursen innehåll ut. Innehåll:– Reflektion samt diskussion om värderingar samt hur dessa kan påverka gruppdynamik– Råd om att arbeta i grupp– Genomgång av Wheelans An Integrative Model of Group Development (IMGD-modell)– Egen reflektion kring faktorer som påverkar IT-pedagoggruppens gruppdynamik Examination:För att uppgiften ska vara godkänd krävs att du:– Deltar aktivt i enskild/gruppövning under träff 4– Tillsammans med din grupp skriftligt lämnar in tankar om att arbeta…

  Kommentarer inaktiverade för Gruppdynamik
 • Blogg,  Ergonomi

  Ergonomi

  I vår kurs ergonomi är det Pelle som är lärare. Han har arbetat här på Tärna i 14 år och är egentligen pensionerad men tycker det är roligt och viktigt så han är här två dagar i veckan. Hans brinnande intresse för fysisk motion och hälsa har han haft med sig sedan hans tid som idrottslärare. Hans stora idol är Pehr Henrik Ling (Wikipedia) även kallad den svenska gymnastikens fader. Två viktiga ämnen han tar up i kursen bland annat är: Psykosocial arbetsmiljöDen psykosociala arbetsmiljön handlar om allt från hur vi trivs med våra arbetskamrater, hurmeningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har övervår situation…

  Kommentarer inaktiverade för Ergonomi
 • Bildbehandling,  Blogg

  Bildbehandling del 2 Redovisning

  I Kurs 12 Bildbehandling del 2 får alla elever cirka 10 minuter att visa en funktion i Photoshop. Tanken är att alla ska lära sig nya funktioner och träna på framförande teknik. Att arbeta som it-pedagog kan ibland vara överraskande beroende på vilken situation man stöter på. Detta är ett jättebra tillfälle för eleverna att träna på att förbereda sig inför ett anförande och även se till att tekniken fungerar. En ny smartboard, ny anslutning eller wifi-lösenord är några svårigheter som en it-pedagog kan råka ut för.

  Kommentarer inaktiverade för Bildbehandling del 2 Redovisning
 • Blogg,  Pedagogik

  Pedagogik med digital verktyg

  Så här ser en av våra deluppgifter ut. Det är ett utdrag ur kurs 8 – Pedagogik med digitala verktyg. Carina presenterar denna kurs i skolans stora aula inför 19 stycken it-pedagoger. A. Reflektion forskning- pedagogik med digitala verktyg Att använda sig av digitala verktyg är ett sätt att utveckla pedagogiken för att anpassa till åhörare, ge variation och väcka intresse. I denna uppgift ska vi gå igenom en del forskning kring lärande i allmänhet och pedagogik med digitala verktyg i synnerhet. Modern forskning visar att det är viktigt att all undervisning präglas av variation, utmaningar och erfarenhetsutbyte. Nedan finns en sammanfattning från skolverket av boken ”Utmärkt undervisning” av Jan…

  Kommentarer inaktiverade för Pedagogik med digital verktyg
 • Blogg,  Framförande teknik

  Framförandeteknik

  I kursen framförandeteknik får eleverna göra två deluppgifter, en muntlig och en skriftlig, redovisning. Det muntliga framförandet som baseras på talarmanuset som lämnas in i den skriftliga redovisningen spelas in på video. Den videon skickas sen till den elev som framförde sitt tal och en till som analyserar talet. Innehåll:–  Genomgång om att hålla ett informerande tal –  Litteraturstudier samt gruppdiskussion om framförandeteknik/retorik–  Litteraturstudier samt gruppdiskussion om respons/feedback–  Skriva samt framföra ett informerande tal– Ta emot respons/feedback på det informerande talet– Ge en annan kursdeltagare respons/feedback på dennes informerande tal

  Kommentarer inaktiverade för Framförandeteknik
 • Blogg

  Hej !

  Vad roligt att du har hittat hit. Här kommer vi publicera material från eleverna som går vår it-pedagog utbildning. Här kommer ni få läsa om: IT, teknik och begrepp Pedagogik och framförandeteknik Program och appar Publicering Hoppas ni kommer att följa oss här!

  Kommentarer inaktiverade för Hej !