Arbetsmiljö

  • Arbetsmiljö,  Blogg

    Digital arbetsmiljö

    Syfte/mål:– Att reflektera kring och utforska hur och på vilket sätt digitala system i arbetsmiljön kan påverka individen i en organisation– Att reflektera kring och utforska hur implementeringen av nya digitala system kan påverka individen i en organisation– Att finna strategier för att förebygga och förbättra den digitala arbetsmiljön på arbetsplatsen, och på så sätt förebygga ohälsa– Att träna på rapportskrivning Innehåll:– Genomgång och diskussion kring digital arbetsmiljö– Gruppvisa diskussioner kring arbetsmiljöfaktorer i den digitala arbetsmiljön– Egna litteraturstudier kring digital arbetsmiljö– Arbetsplatsbesök där du ska undersöka hur arbetet med den digitala arbetsmiljön sker– Rapportskrivning om arbetsplatsbesöket

    Kommentarer inaktiverade för Digital arbetsmiljö