Blogg,  Gruppdynamik,  Okategoriserade

Grupprocesser – Värderingar

I år har vi en ny lärare i utbildningen. Agnes håller just nu en föreläsning om grupptyper. Detta är en rolig gruppövning dr gruppen får lära känna varandra med hjälp av olika värderingar. Övningen går ut på att deltagarna ska ta ställning till olika påståenden.

I aulan står fyra olika stolar med skyltarna. Helt rätt, Mer rätt än fel, Mer fel än rätt, Helt fel. Första frågan var: Det är allas eget ansvar att se till att ens åsikt kommer fram under en diskussion.

Syfte/mål med denna kurs:

  • att få insikt om sina egna och andras värderingar 
  • att få insikt om hur olika värderingar kan påverka gruppdynamiken i olika grupper 
  • att ta del av modern forskning om hur grupputveckling sker
  • att enskilt reflektera kring vad som sker i grupper vid olika stadier av grupputveckling
  • att få ökad insikt om hur olika grupper kan arbeta tillsammans på bästa möjliga sätt

Innehåll i kursen:

  • Reflektion samt diskussion om värderingar samt hur dessa kan påverka gruppdynamik
  • Genomgång av Wheelans An Integrative Model of Group Development (IMGD-modell)
  • Egen reflektion kring faktorer som påverkar IT-pedagoggruppens gruppdynamik

Kommentarer inaktiverade för Grupprocesser – Värderingar