Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Du har hittat

IT-pedagog­utbildningen

på Tärna folkhögskola

Fördjupa dina it-kunskaper och lär dig att lära ut!

SÖK NU

Distanskurs

Det här är en ettårig heltidsutbildning . Kursen förbereder dig för ett yrke som pedagog och utbildare inom informations- och kommunikationsteknikområdet. Läs mer om kursinnehållet på Tärna folkhögskola.

Vad säger deltagarna?

Säkert har du många frågor och undrar om utbildningen passar dig. Läs vad våra tidigare kursdeltagare har sagt om utbildningen och vad som gjorde att de valde att gå it-pedagogutbildningen.

Träffar på skolan

Under utbildningen träffas man vid tio tillfällen på skolan. Då får man tillfälle att lära känna varandra, få introduktion till nya ämnesområden och redovisa sina uppgifter.

Bilden är tagen av “CollegeDegrees360” och är licensierad med en Creative Commons - Attribution ShareAlike – licens.